• SMA/SMK, D1, D2 & D3 usia minimal 18 tahun.
  • Mempunyai Ijazah asli kelulusan, e- KTP asli
  • Mampu bekerjasama dalam team.

20-Mar-20

Salary negotiable

Applied
  • Pendidikan minimal SMA/SMK, usia minimal 18 tahun
  • Mempunyai jiwa kepemimpinan
  • Mampu bekerjasama dalam team

17-Mar-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?