• Pendidikan minimal S1 Semua Jurusan.
  • Mampu Mengoperasikan Komputer dengan baik.
  • Diutamakan bertempat tinggal Tangerang dan Jakarta

06-May-20

Salary negotiable

Applied
  • SMA/SMK, D1, D2 & D3 usia minimal 18 tahun.
  • Mempunyai Ijazah asli kelulusan, e- KTP asli
  • Mampu bekerjasama dalam team.

06-May-20

Salary negotiable

Applied
  • Pendidikan minimal SMK Kimia Analis.
  • Analisa mikrobiologi (TPC, COLIFORM, ECOLI dll).
  • Pria diutamakan

04-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?