• Pendidikan minimal D3
 • Terbiasa bekerja sendiri atau dengan team
 • Pendidikan minimal D3 semua jurusan

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Pendidikan minimal S1
 • Berusia maksimal 38 tahun
 • pengalaman kerja minimal 5 tahun

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • S1 Teknik / Arsitek
 • Pengalaman minimal 5 tahun
 • Penempatan Kerja : Pondok Gede (Bekasi)

04-Dec-19

 

Applied
 • Pengalaman 5 tahun
 • cakap merancang strategi marketing
 • Penempatan : Pondok Gede - Bekasi

02-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun
 • S1 dengan background psychology
 • Berusia maksimal 40 tahun

30-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Berusia maksimal 36 tahun
 • Memiliki pengalaman minimal 3 tahun
 • Membuat laporan permintaan pembelian barang

30-Nov-19

Salary negotiable

Applied